بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۵۱۹ مورخ ۹۹/۹/۴ (نحوه اعمال نرخ ماده ۱۰۵ قانون مالیات ها در موارد مشمول اعمال تخفیف)

0 828

هوفر

بخشنامه سازمان امورمالیاتی در خصوص نحوه اعمال نرخ ماده ۱۰۵ قانون مالیات ها درمواردی که مودی توامان مشمول اعمال تخفیف در نرخ موضوع تبصره های ۶ و ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم میباشد، ابلاغ شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.