حسابان وب

بخشنامه ۱۸۱/۸۲۸۹۴ مورخ ۹۹/۹/۱۲ (ممنوعیت حذف سفارش ۵دقیقه قبل از شروع بازار)

0 857
آکادمی محسن قاسمی

بموجب بخشنامه مذکور حذف سفارش ۵دقیقه قبل از شروع بازار ممنوع شد.

فینتو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.