بخشنامه ۱۸۱/۸۲۸۹۴ مورخ ۹۹/۹/۱۲ (ممنوعیت حذف سفارش ۵دقیقه قبل از شروع بازار)

0 393

هوفر

بموجب بخشنامه مذکور حذف سفارش ۵دقیقه قبل از شروع بازار ممنوع شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.