نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۱۰۰۰/۹۹/۸۳۳۹ مورخ ۹۹/۹/۱۵(دريافت مفاصا حساب تامين اجتماعي به صورت الكترونيك)

0 7,273

حسابداراپ

 بخشنامه مورخ  ۹۹/۹/۱۵ سازمان تامین اجتماعی درخصوص دريافت مفاصا حساب تامين اجتماعي به صورت الكترونيك ابلاغ شد.

 ازاین پس مفاصا حسابهای بیمه تامین اجتماعی بصورت الکترونیکی ارائه میشود.

پندار سیستم

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.