بخشنامه ۱۰۰۰/۹۹/۸۳۳۹ مورخ ۹۹/۹/۱۵(دريافت مفاصا حساب تامين اجتماعي به صورت الكترونيك)

0 1,152

هوفر

 بخشنامه مورخ  ۹۹/۹/۱۵ سازمان تامین اجتماعی درخصوص دريافت مفاصا حساب تامين اجتماعي به صورت الكترونيك ابلاغ شد.

 ازاین پس مفاصا حسابهای بیمه تامین اجتماعی بصورت الکترونیکی ارائه میشود.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.