اظهارنامه های مالیاتی انحلال

0 394

هوفر

 اظهارنامه های مالیاتی انحلال موضوع ماده ۱۱۴ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۱۱۶ قانون مالیات های مستقیم بدین شرح می باشد:

اشخاص مکلف به تسلیم…
مواعد تسلیم…
جرائم متعلقه…
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.