حسابان وب

اطلاعات مالیاتی در خصوص اظهارنامه

0 1,025

حسابداراپ

مغایرت اطلاعات واصله با آنچه که مودی حقیقی یا حقوقی طی اظهارنامه مالیاتی خود اعلام داشته ، کتمان درآمد محسوب و باستناد ماده ۱۹۲ ق.م.م ، مشمول ۳۰٪ جریمه کتمان غیرقابل بخشش خواهد بود .

محل تبلیغ شما

ضمنااز عملکرد سال ۱۳۹۸ و بعد ، تسلیم اظهارنامه مالیاتی بدون درج اعداد و ارقام درآمدی و هزینه ای ، به منزله عدم تسلیم اظهارنامه و مشمول جریمه مقرر خواهد بود.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.