اصلاح مواد فصل دوم آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم

0 523

هوفر

اطلاعیــه (قـابل توجــه اشخاص حـقیقـی و حـقــوقـی) – اصلاح مواد فصل دوم آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم (تسهیل فرایند صدور شماره اقتصادی برای فعالان اقتصادی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.