حسابان وب

آثار مسائل مربوط به آب وهوا بر صورتهای مالی

0 825

حصین حاسب

بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRSF) به تازگی مطالب آموزشی برای تاکید بر این موضوع منتشر کرده است که الزامات موجود در استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، چگونه شرکتها را ملزم می کند تا مسائل مربوط به آب وهوا را وقتی آثار بااهمیتی بر صورتهای مالی دارند، در نظر بگیرند.

پندار سیستم

این مطالب آموزشی مکمل مقاله ای است که نیک اندرسون (Nick Anderson) عضو هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری در نوامبر ۲۰۱۹ درباره این مبحث نوشت. این مطلب در پاسخ به درخواستهای ذینفعان برای اطلاعات بیشتر در مورد این مبحث تهیه شده است.
این مطلب شامل یک فهرست نه کامل از نمونه ها برای زمانی است که شرکتها ممکن است بخواهند مسائل مربوط به آب وهوا را در گزارشگری خود درنظر بگیرند، و با هدف پشتیبانی از کاربرد یکنواخت استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی تهیه شده است. این مطلب به الزامات موجود در استانداردها نمی افزاید و آنها را تغییر نمی دهد.
این مطلب بر اساس الزامات تعیین شده در کتاب جیبی تجدیدنظرشده فرایند انجام کار تهیه شده است که در اوت ۲۰۲۰ منتشر شد.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.