نرم افزارحسابداری صدگان

۱۵ آبان آخرین مهلت ارسال صورت معاملات فصل تابستان ۹۹ به سازمان امورمالياتي

0 8,644

حسابداراپ

بموجب آيين نامه اجرايي تبصره (۳) ماده ۱۶۹ اصلاحي  قانون ماليات هاي مستقيم ، اشخاص مشمول ارسال فهرست معاملات عبارتند از:

ماده ۹) اشخاص زیر مشمول ارسال فهرست معاملات می باشند:

الف) کلیه اشخاص حقوقی;

ب) صاحبان مشاغلی که حسب نوع و یا حجم فعالیت جزو گروه اول موضوع ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون محسوب می شوند;

پندار سیستم

ج) صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده که تکلیف اشخاص این بند بموجب دادنامه  شماره ۱۳۸ مورخ ۹۸/۸/۲۸ ابطال شد.

تبصره – اشخاص موضوع این ماده با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل تغییر خواهند بود.

ضمنا بموجب ماده ۱۰ همین آیین نامه ، مهلت ارسال فهرست معاملات حداکثر در مقاطع سه ماهه ( فصلی ) تهیه و تا یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق درگاه اینترنتی سازمان برای سامانه معاملات ارسال و یا به صورت لوح فشرده در قالب اطلاعات درخواستی سازمان به اداره امور مالیاتی ارائه شود. چنانچه انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی از فصول سال شمسی باشد، این اشخاص مکلفند برای آن فصل دو فهرست معامله تنظیم و ارسال نمایند.

بنا به توضیحات فوق ، ۱۵ آبان آخرین مهلت ارسال صورت معاملات فصل تابستان ۹۹ به سازمان امورمالياتي می باشد.

منبع: تازه های حسابداری

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.