نرم افزارحسابداری صدگان

پرسش پاسخ قانون کار درخصوص طرح طبقه بندی مشاغل

0 1,082

حسابداراپ

درشرکت ما  طرح طبقه بندی مشاغل تهیه و پس از تصویب اداره کار به مرحله اجرا درآمده است؟آیا معاون مدیر عامل که بصورت تمام وقت اشتغال به کار دارد مشمول طرح طبقه بندی می باشد یا خیر ؟

پندار سیستم

در کارگاه هایی که  طرح طبقه بندی مشاغل اجرا شده است  تمام کارگران شاغل حتی مدیران، مشمول طرح بوده و برای هر یک از شاغلین احکام  حقوقی با رعایت ضوابط صادر و به آنان ابلاغ و نسخه ای از آن در پرونده پرسنلی شاغل ذیربط ضبط می شود و حقوق آنان بر اساس احکام صادره پرداخت خواهد شد.
محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.