نکته مهم در بیمه نامه های مسئولیت (کلوز ۱۰ بیمه) 

0 270

هوفر

ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی :
چنانچه کارفرما هستید و قصد خرید بیمه مسئولیت مدنی کارفرما را دارید حتما به این قانون بسیار مهم تامین اجتماعی که بسیاری از کارفرمایان همواره درگیر آن هستند توجه لازم را داشته باشید.

براساس ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی چنانچه پس از وقوع حادثه ثابت گردد که وقوع حادثه مستقیما ناشی از رعایت نکردن مقررات و حفاظت فنی و ایمنی و احتیاط لازم و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی لازم توسط کارفرما و نمایندگان وی بوده باشد، (که معمولا بدین شکل است)سازمان تامین اجتماعی هزینه های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری و … را پرداخت نموده و براساس ماده ۵۰ و ۹۰ این قانون حق خود را از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.
مطابق تبصره یک ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی: کارفرما مقصر می تواند با پرداخت معادل ۱۰ سال مستمری ، خسارات وارده به سازمان تامین اجتماعی را جبران نماید و بری الذمه گردد .
تفسیر ماده قانونی فوق:
چنانچه کارگری تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی باشد و در یک کارگاه دچار حادثه گردد سازمان تامین اجتماعی مکلف به جبران هزینه هایی مانند پرداخت مستمری به بازماندگان در صورت فوت بیمه شده ، پرداخت مستمری و ازکار افتادگی به  فرد حادثه دیده و یا هزینه های پزشکی در زمان درمان بیماری و غرامت دستمزد وی می باشد. اما چنانچه بر اساس این ماده قانونی کارفرما بر اساس گزارش بازرس اداره کار مسئول و مقصر شناخته شود سازمان تامین اجتماعی با رای اجرای احکام آن سازمان کلیه هزینه هایی را که برای کارگر فوق انجام داده است را تا سقف ۱۰ سال مستمری کارگر و در ابتدای ۱۰ سال بصورت یکجا از کارفرما دریافت خواهد نمود.
بنابراین چنانچه کارفرما کلوز ۱۰ را دریافت نکرده باشد باید این مبلغ را بصورت یکجا از جیب خود پرداخت نماید، ولی با خرید این کلوز شرکت بیمه ایران علاوه بر پرداخت کامل دیه فوت و نقص عضو فرد حادثه دیده متعهد به پرداخت این مبلغ مطالبه شده توسط سازمان تامین اجتماعی تا مقدار مشخص شده در متن این کلوز می باشد.
برای تعیین میزان ریالی ۱۰ سال مستمری تبصره یک ماده ۶۶ تامین اجتماعی، می توان بر اساس لیست تامین اجتماعی آخرین حقوق   فرد حادثه دیده را در ۱۲۰ (ماه)  ضرب کرده تا مبلغ ۱۰ سال پرداختی به تامین اجتماعی بدست بیاید. این مبلغ علاوه بر مبلغ دیه فوت است که توسط بیمه ایران پرداخت می گردد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.