حسابان وب

مشارکت مدنی و انواع آن

0 1,184
محل تبلیغ شما

مشارکت مدنی عبارتست از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع طبق قرارداد.

پندار سیستم

به گزارش ایبِنا، شرایط متقاضی تسهیلات مشارکت مدنی به این شرح است:

افراد حقیقی و حقوقی که با توجه به نوع فعالیت و معامله مورد نظر می توانند برای اجرای پروژه یا معامله ای خاص با بانک مشارکت نمایند. در صورت ارائه مدارک مورد نیاز فراهم بودن شرایط اعطای تسهیلات می توانند طرف معامله مشارکت مدنی بانک قرار گیرند.

پس از دریافت تقاضای مشتری، با توجه به موضوع معامله که یکی از موارد ذیل است:

مشارکت مدنی در امور بازرگانی (داخلی- صادرات – واردات)
مشارکت مدنی ساختمانی، مسکن انفرادی، ویژه اشخاص حقیقی
مشارکت مدنی ساختمانی، مجتمع سازی، ویژه اشخاص حقیقی
مشارکت مدنی ساختمانی، مجتمع سازی، ویژه اشخاص حقوقی

برگ درخواست حسب مورد در اختیار متقاضی قرار داده می‌شود تا برگ مذکور را در دو نسخه با کمال دقت تکمیل و پس از امضاء همراه مدارک مورد لزوم به بانک تسلیم نماید.

امضای متقاضی در ذیل برگ درخواست تسهیلات بایستی مطابق نمونه امضای مسلم الصدور وی بوده و به گواهی شعبه برسد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.