نرم افزارحسابداری صدگان

قابل توجه مودیان مالیاتی درخصوص اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۸

0 2,079

حسابداراپ

قابل توجه عموم مودیان مالیاتی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۸ خود را با ابراز مبالغ خرید و فروش بالا و حتی سود مشمول مالیات با پرداخت مالیات بالا در موعد مقرر تسلیم داشته اند.

 همه ی اظهارنامه های مالیاتی از این دست؛
 برخلاف آنچه قبلا اعلام شده مبنی بر اینکه پس از مطابقت با پایگاه اطلاعات مالیاتی و در صورت عدم مغایرت اطلاعات ابرازی با اطلاعات موجود قطعی تلقی شده و رسیدگی نخواهد شد ، در انباره حسابرسی قرار گرفته و آماده صدور حکم جهت رسیدگی مالیاتی می باشد.
بهتر است اسناد و مدارک لازم ( خصوصا اسناد و مدارک هزینه ای – چرا که اعمال ضریب همچون گذشته نداریم ) مطابق اعداد و ارقامی  که در اظهارنامه مالیاتی سال ۹۸ ابراز داشته را مطابق ضوابط موجود تنظیم و پس از ابلاغ دعوت نامه ارائه اسناد و مدارک در اختیار گروه رسیدگی قرار دهند.
اینکه چگونه قیمت تمام شده کالای خریداری شده و یا هزینه های محل فعالیت از درآمد وی کسر خواهد شد … به آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مراجعه شود .
 ماده ۴۱ از آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم

پندار سیستم

۴- دریافت اطلاعاتی موید کتمان درآمد یا فعالیت:
۴- ۱- کتمان فعالیت
در این گونه موارد با درنظر گرفتن نسبت سود فعالیت مشاغل مشابه در سامانه طرح جامع مالیاتی و یا نسبتی که هر ساله توسط سازمان با توجه به اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان و اطلاعات سایر مراجع مربوط حداکثر تا پانزدهم مردادماه هر سال برای سال قبل با تایید رئیس کل سازمان تعیین می شود، با رعایت مقررات درآمد یا ماخذ مشمول مالیات آن تعیین می شود.
۴- ۲- کتمان درآمد
۴- ۲- ۱- هزینه های عمومی، اداری و فروش در حسابرسی مورد پذیرش واقع شده باشد، در این صورت کل مبلغ درآمد پس از کسر بهای تمام شده آن قسمت می بایست با رعایت مقررات مربوط به عنوان سود مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد.
۴- ۲- ۲- هزینه های عمومی، اداری و فروش در حسابرسی مورد پذیرش واقع نشده باشد، براساس بند ۴- ۱ اقدام می شود.
۴- ۲- ۳- کل هزینه های مربوط به درآمد قبلا مورد پذیرش واقع شده باشد، در این گونه موارد کل رقم درآمد کتمان شده با رعایت مقررات مربوط مبنای محاسبه مالیات واقع می شود.
محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.