دادنامه شماره ۹۳۶ مورخ ۹۹/۷/۲۹ (ابطال اولویت زنان و جوانان در انتصابات مدیریتی)

1 349

هوفر

دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوب ۱۳۹۶ شورای اداری عالی اداری توسط رای مورخ ۲۹ مهر هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید.
بر اساس این اصلاحیه زنان و جوانان در انتصابات مدیریتی دارای اولویت برشمرده شده بودند.

بر اساس رای هیات عمومی آورده شده بر اساس ماده ۵۳ قانون خدمات کشوری «انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد.» همچنین در تبصره ۳ ماده ۵۴ نیز آمده است « دستگاههای اجرائی موظفند امکان ارتقا مسیر شغلی را با توجه به امتیازات مربوطه در فضای رقابتی برای کلیه کارمندان فراهم نمایند.» با این فرض هیات عمومی عنوان کرده است نمی توان خارج از چارچوب شایستگی و اصل رقابتی شرایطی فراهم گردد که برای بخشی از کارکنان دولت شامل زنان و جوانان امتیازات خاص در نظر گرفته شود.

1 نظر
  1. مریم می گوید

    چون مردها بهتر میتونن دزدی کنن؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.