نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۳۷۴۸۹۹ مورخ ۹۹/۸/۲۷ (نحوه فعاليت دستگاه‌هاي اجرايي و حضور و دورکاری کارکنان در هر یک از وضعیت‌های رنگ‌بندی کرونا شهرهاي كشور)

0 12,881

حسابداراپ

توضیح سایت تازه های حسابداری:

– بخشنامه ۳۷۶۸۲۰ مورخ ۹۹/۹/۸ (نحوه حضور و فعالیت کارکنان ادارات از ۸ تا ۱۳ آذرماه) را اینجا ببینید.

– بخشنامه ۳۷۷۵۷۵ مورخ ۹۹/۹/۱۲ (نحوه حضور کارکنان و فعالیت ادارات از روز شنبه ۱۵ آذر) را اینجا ببینید.

– بخشنامه ۶۹۲۰ مورخ۱۴۰۰/۲/۱۵(نحوه فعاليت دستگاه‌هاي اجرايي و ادارات در شرایط سه‌گانه هشدار و كاهش حضور نيروي انساني) را اینجا ببینید.


معاون رئيس‌جمهوري و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور در بخشنامه‌اي به «كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (۲) قانون مديريت بحران (به استثناي نيروهاي مسلح)»، و در اجراي «طرح جامع مديريت هوشمند محدوديت‌ها متناسب با وضعيت و روند بيماري كوويد ۱۹ در شهرهاي كشور»، مصوب چهل‌وچهارمين جلسه ستاد ملّي مديريت كرونا، نحوه فعاليت دستگاه‌هاي اجرايي و ادارات مركز و استان‌ها و شهرستان‌ها در هر يك از شرايط سه‌گانه هشدار را ابلاغ كرد.

پندار سیستم

مطابق با اين بخشنامه، كليه دستگاه‌هاي اجرايي در همه سطوح تقسيمات كشوري موظفند ترتيبي اتخاذ كنند كه در وضعيت‌هاي سه‌گانه شرايط هشدار، در ارائه خدمات ضروري آن‌ها به شهروندان و ساير ادارات، خلل و وقفه‌اي ايجاد نشود و شهروندان در استفاده از خدمات ضروري با مشكل و يا عدم امكان دسترسي مواجه نشوند.

همچنين، دستگاه‌هاي اجرايي موظفند با استفاده از سامانه‌ها و امكانات ايجاد شده دولت الكترونيك ارائه خدمات به صورت الكترونيكي و غيرحضوري را در دستور كار خود قرار دهند و زمينه دسترسي شهروندان به كليه خدمات خود را از طريق  سامانه‌هاي الكترونيكي فراهم كنند. در اين رابطه لازم است ضمن سرعت‌بخشيدن به تكميل و بهره‌برداري از طرح‌ها و برنامه‌هاي پيش‌بيني‌شده براي توسعه دولت الكترونيك هر دستگاه، زمينه و امكان دسترسي شهروندان به سامانه‌هاي ارائه خدمات را به صورت فراگير و در اسرع وقت فراهم كنند.

در اين بخشنامه تصريح شده است؛ به منظور كاهش ترددهاي شهروندان و كاركنان دولت در شرايط هشدار، وضعيت حضور كاركنان و فعاليت ادارات در هر يك از وضعيت‌هاي اعلامي از سوي قرارگاه عملياتي ستاد ملّي مديريت كرونا در ادارات شهرها به شرح زير خواهد بود:

  1. وضعيت «زرد»:

    كاركنان ادارات ارائه‌دهنده خدمات ضروري و دستگاه‌هاي مرتبط با مأموريت‌هاي اساسي و مديريت شهري با ۱۰۰ درصد ظرفيت در محل كار حاضر خواهند شد. در ساير ادارات شهر ارائه خدمات با حضور ۳‏/۲ (دو سوم) كاركنان انجام خواهد شد.

  2. وضعيت «نارنجي»:

    ادارات ارائه‌دهنده خدمات ضروري و دستگاه‌هاي مرتبط با مأموريت‌هاي اساسي و مديريت شهري مي‌توانند با تشخيص بالاترين مقام مسئول (در سطح ملّي يا استان) نسبت به كاهش حضور تا ۳‏/۱ (يك سوم) كاركنان خود اقدام كنند. در ساير ادارات شهر ارائه خدمات با حضور۵۰% (پنجاه درصد) كاركنان انجام خواهد شد.

  3. وضعيت «قرمز»:

    دستگاه‌هاي ارائه‌دهنده خدمات ضروري و دستگاه‌هاي مرتبط با مأموريت‌هاي اساسي و مديريت شهري مي‌توانند با تشخيص بالاترين مقام مسئول (در سطح ملّي يا استان) نسبت به كاهش حضور تا ۵۰% (پنجاه درصد) كاركنان خود اقدام نمايند، مشروط بر آنكه خللي در ارائه خدمات ضروري به‌وجود نيايد. در ساير ادارات شهر ارائه خدمات با حضور حداكثر ۳‏/۱ (يك سوم) كاركنان انجام خواهد شد. كليه مراكز آموزشي (آموزشگاه‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و …) به‌طور كامل تعطيل و صرفاً كاركناني كه حضور آنان براي حفاظت فيزيكي و حفاظت تأسيسات و سامانه‌هاي الكترونيكي ضروري باشد، در محل كار خود حضور خواهند يافت.

لازم به تأكيد است؛ دستگاه‌هاي اجرايي در نوبت‌بندي كاركنان بايد به اين نكات توجه داشته باشند كه حفاظت از اماكن و ساختمان‌هاي اداري و نگهداري تأسيسات براي جلوگيري از حوادث احتمالي در اولويت خواهد بود.

همچنين، زيرساخت‌ها و سامانه‌هاي ارائه‌دهنده خدمات الكترونيكي نبايد با هيچ‌گونه اختلال و تعطيلي روبه‌رو شوند و لازم است كاركنان مسئول اين سامانه‌ها به تعداد مورد نياز در محل كار حضور داشته باشند و محدوديت‌هاي حضور كاركنان نيز صرفاً در مورد كاركنان شاغل در ادارات شهرها و متناسب با وضعيت هشدار اعلام‌شده قابل اعمال خواهد بود و كاركنان ارائه‌دهنده خدمات در مراكز روستايي مانند خانه‌هاي بهداشت روستايي، مراكز خدمات جهاد كشاورزي، محيط‌باني‌ها و نظاير آن‌ها و نيز مراكز و تأسيسات واقع در بيرون شهرها مانند تصفيه‌خانه‌هاي آب و فاضلاب، راهداري‌ها، ايستگاه‌هاي تنظيم فشار گاز و برق و نظاير آن‌ها وظايف خود را مانند گذشته انجام خواهند داد.

به موجب اين بخشنامه، مديران و مسئولان ادارات در سطح شهرها موظفند تا پايان هفته جاري ضمن ايجاد آمادگي براي ارائه خدمات ضروري و انجام مأموريت‌هاي اصلي، برنامه‌ريزي لازم براي نوبت‌بندي كاركنان خود را براي هر يك از وضعيت‌هاي سه‌گانه هشدار انجام و با اعلام شرايط هشدار و تعيين وضعيت شهر از سوي قرارگاه عملياتي ستاد ملّي مديريت كرونا، نسب به كاهش و تنظيم حضور كاركنان متناسب با وضعيت اعلام شده اقدام كنند. قرارگاه عملياتي ستاد ملّي مديريت كرونا در سطح ملّي و استانداري‌ها و فرمانداري‌ها مسئوليت نظارت بر اين موضوع درسطح شهرها را برعهده خواهند داشت.

مطابق با بند ۶ اين بخشنامه، آن دسته از دستگاه‌هاي اجرايي كه زيرساخت‌هاي لازم براي انجام وظايف كاركنان از منزل (دوركاري) را ايجاد كرده‌اند، مي‌توانند از خدمات دوركاري كاركنان خود استفاده كنند. بديهي است دوركاري به معني انجام وظايف كاركنان از طريق زيرساخت‌هاي ايجاد شده و از راه دور بوده و در اين رابطه، كليه دستگاه‌هاي اجرايي موظفند با قيد فوريت و اولويت نسبت به ايجاد و تكميل زيرساخت‌هاي مورد نياز براي انجام وظايف كاركنان به صورت دوركاري برنامه‌ريزي و اقدام نمايند به‌نحوي كه عدم حضور كاركنان در وضعيت‌هاي هشدار در محل كار به انجام وظايف و مأموريت‌هاي اصلي دستگاه و ارائه خدمات به شهروندان لطمه‌اي وارد نكند.

همچنين، در كليه وضعيت‌هاي سه‌گانه شرايط هشدار، مأموريت‌هاي اداري غيرضروري لغو مي‌شوند و دستگاه‌هاي اجرايي موظفند از اعزام كاركنان خود به مأموريت‌هاي اداري غيرضروري خودداري كنند.

جلسات اداري نيز با رعايت پروتكل‌ها و الزامات ابلاغي از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، در وضعيت «زرد» با حداكثر ۳۰، در وضعيت «نارنجي» حداكثر ۲۰ و در وضعيت «قرمز» حداكثر ۱۵ شركت‌كننده برگزار مي‌شود.

لازم به ذكر است، با تخلفات مديران دستگاه‌هاي اجرايي در سطوح مختلف كه ضوابط و تكاليف ابلاغي موضوع اين بخشنامه را رعايت ننمايند براساس بند (۱) مصوبات سي‌و‌سومين جلسه ستاد ملّي مديريت كرونا (موضوع بخشنامه شماره ۲۹۰۸۲۳ مورخ ۵‏/۶‏/۱۳۹۹ سازمان اداري و استخدامي كشور) برخورد خواهد شد.

گفتني است، تعريف دقيق «خدمات ضروري»، «خدمات عادي» و «شرايط هشدار» در اين بخشنامه تشريح شده است. همچنين دستگاه‌هاي اجرايي موظفند فهرست خدمات ضروري دستگاه متبوع خود را توسط بالاترين مقام دستگاه تعيين، ابلاغ و يك نسخه از آن را به سازمان اداري و استخدامي كشور و قرارگاه عملياتي ستاد ملّي مديريت كرونا ارائه كنند.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.