نکته بسیار مهم درخصوص تاریخ گزارش حسابرسی

0 590

هوفر

تاریخ گزارش حسابرس، تاریخ پایان عملیات اجرایی حسابرسی است که معمولاً همزمان با تاریخ ترک محل کار توسط حسابرس می باشد.

در موارد خاصی ممکن است از تاریخ گذاری دوگانه برای گزارش حسابرسی استفاده شود. بدین صورت که علاوه بر تاریخ گزارش حسابرسی، تاریخ دیگری بعد از آن را که اطلاعات موثر بر گزارش حسابرس دریافت شده است نیز با اشاره به موضوع به عنوان تاریخ دوم برای آن بند ذکر نمود.
تاریخ گزارش حسابرسی نشان دهنده پایان عملیات اجرایی حسابرسی است.
 ذکر تاریخ، از آن جهت با اهمیت است که حسابرس نسبت به رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه که پس از این تاریخ رخ می دهد، مسئولیتی ندارد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.