محل تبلیغ شما

نامه شماره ۹۹/۲۴۸۹۷۰ مورخ۹۹/۲/۲۱(شرکت در مناقصات دولتی و شهرداری ها برای موسسات حسابداری مجاز است)

0 754

هوفر

طی نامه جامعه حسابداران رسمی ایران ، موسسات و شرکتهای حسابداری مانعی  جهت شرکت در مناقصات دولتی ، دستگاههای اجرایی و شهرداری ها برای انجام امور حسابداری آنها ندارند.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.