مصوبه کمیسیون حل اختلاف قوه قضائیه در خصوص نحوه اجرای ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی

0 360

هوفر

نحوه اجرای ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی درخصوص استعلام بدهی بیمه نقل و انتقال کارگاهها  توسط کمیسیون حل اختلاف قوه قضائیه ابلاغ شد.

برابر ماده ٣٧ قانون تامین اجتماعی، هنگام نقل و انتقال عین یا منافع موسسات وکارگاههای مشمول این قانون اعم از اینکه انتقال بصورت قطعی، شرطی‏، رهنی، صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال بصورت رسمی یا غیر رسمی انجام بگیرد انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان تامین اجتماعی مبنی برنداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن را از انتقال دهنده مطالبه کند.

باتوجه به اعمال سلیقه در اجرای این ماده و وصول بدهی متقاضی در سایر پلاکهای استعلام شده ، کمیسیون حل اختلاف قوه قضائیه ، نحوه اجرای این ماده را تشریح کرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.