سررسیدهای همزمان شده برخی تکالیف مالیاتی

0 566

هوفر

باتوجه به تمدیدهای مواعد مالیاتی ،  بموجب بخشنامه های سازمان امورمالیاتی ، زمان برخی از تکالیف مالیاتی با سررسیدهای قانونی همزمان یا معوق شده اند که لازم است از موعد آنها اطلاع داشته باشیم:

# ۱۵ مهر مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده  فصل تابستان ۹۹به سازمان امورمالياتي

# ۱۵ مهر مهلت ارسال صورت معاملات فصل بهار ۹۹به سازمان امورمالياتي(بخشنامه)

# ۱۵ مهر مهلت تسلیم گزارش حسابرسی موضوع ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار سال ۱۳۹۹

# ۳۰ مهر مهلت ارسال اظهارنامه اصلاحی ۹۸ بموجب تبصره  ماده ۲۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم

# ۳۰ مهر مهلت ارسال ليست حقوق شهریور به سازمان امورمالياتي 

# ۱۵ آبان مهلت ارسال صورت معاملات فصل تابستان ۹۹به سازمان امورمالياتي

# ۳۰ آذر مهلت ارسال صورتهای مالی حسابرسی شده سال ۱۳۹۸ موضوع ماده ۲۷۲ ق م م(بخشنامه)(اشخاص مشمول)

تازه های حسابداری

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.