رفع ممنوعیت صدور ضمانتنامه برای شهرداری ها

0 255

هوفر

در لزوم اخذ مجوز بانکها از بانک مرکزی به منظور اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات برای شهرداری ها تجدیدنظر شد.

 صدور ضمانتنامه های مربوط به شهرداری ها، شرکت ها و موسسات وابسته به آنها با رعایت ضوابط و مقررات بانکی تا اطلاع ثانوی به بانکها تفویض گردید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.