نرم افزارحسابداری صدگان

جدول خلاصه شده در خصوص زمان ها و مهلت های مندرج در شرایط عمومی پیمان

0 5,996

حسابداراپ

در متن شرایط عمومی پیمان ، زمان ها و مهلت هایی در خصوص تکالیف کارفرما و پیمانکار بصورت پراکنده درج شده که جدول زیر آنها را بصورت خلاصه و سرجمع در اختیار شما قرار می دهد:

پندار سیستم

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.