جدول خلاصه اموال مشمول مالیات بر ارث، نرخ های مالیاتی و نحوه اعمال آن 

0 1,699

هوفر

جدول خلاصه اموال مشمول مالیات بر ارث، نرخ های مالیاتی و نحوه اعمال آن برای متوفیان ۱۳۹۵/۱/۱ و بعد برابر آنچه در ماده ۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم آمده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.