نرم افزارحسابداری صدگان

تفاوت پایه سنواتی و مزایای پایان خدمت ( حق سنوات)

0 3,307

حسابداراپ

پایه سنواتی :

پایه سنواتی ، مزد سنوات ،  مزد پایه سنواتی ، سنوات پایه همه نشانگر یک مفهوم هستند و دارای یک معنی می‌باشند که عبارت است از مبلغی که به ازای داشتن حداقل یکسال سابقه کار و یا گذشتن یکسال از دریافت آخرین پایه سنواتی در همان کارگاه به مزد کارکنان افزوده و اعمال می‌شود .

پندار سیستم

بر اساس بخشنامه شماره ۲۱۵۲۱۰ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ و تصریح مدیرکل روابط کار و جبران خدمت در نامه شماره ۴۴۵۰۱ مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۴ از ابتدای سال ۱۳۹۲ کلیه کارکنان دارای قرارداد دائم یا موقت مشمول قانون کار که در سال ۱۳۹۲ دارای یکسال سابقه کار شده و یا یکسال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان در همان کارگاه گذشته باشد اعم از اینکه مزایای پایان خدمت ( یا حق سنوات) خود را تصفیه حساب کرده یا نکرده باشند مشمول دریافت این مبلغ خواهند بود که برای محاسبه آن در مؤسسات دارای طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل و مؤسسات و شرکتهای فاقد طرح اندک تفاوتی وجود دارد ولی همه شرکتها و مؤسسات می توانند جهت محاسبه مبالغ ریالی متعلقه کارکنان خود از جدول احتساب مزد سنوات منتشره توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی استفاده نمایند.این جدول همه ساله به همراه بخشنامه افزایش دستمزد سالانه بر اساس مصوبات شورایعالی کار تهیه و منتشر می‌گردد .

برای دریافت ادامه این توضیحات که توسط جناب آقای مهرزاد رحیمی دانش تهیه و ارائه شده ، اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.