حسابان وب

تصویب نامه ۷۵۲۷۳/ت ۵۷۶۸۸ ه مورخ ۹۹/۷/۵(تعیین نصاب معاملات آیین‌نامه مالی و معاملاتی مناطق آزاد)

0 3,399

حسابداراپ

هیات وزیران نصاب معاملات آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی را تعیین کرد.

فینتو

 هیات وزیران به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و به استنادقانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران، نصاب معاملات موضوع ماده (۲۲) آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی را تعیین کرد.

بر این اساس، نصاب معاملات کوچک تا سقف مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال، معاملات متوسط شامل معاملاتی که مبلغ معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و از ۱۰ برابر سقف یاد شده تجاوز نکند و معاملات عمده شامل معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ۱۰ برابر سقف معاملات کوچک باشد، تعیین می‌شود.

حد نصاب در  مناطق آزاد تجاری – صنعتی 
۱- معاملات کوچک: معاملاتی که مبلغ معامله تا سقف مبلغ (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد.
۲- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ  (۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تجاوز نکند.
۳- معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ  (۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.