بخشنامه ۴۴۰/۰۶۰/ب/۹۹ مورخ ۹۹/۷/۷(لزوم انعقاد قرارداد بازگردانی و معرفی بازارگردان)

0 216

هوفر

خط و نشان سازمان بورس برای تمام شرکت ها / بازارگردان تعیین نکنید برخورد می کنیم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.