بخشنامه ۳۳۰/۳۰۴۲۹ مورخ ۹۹/۷/۹ (تسلیم اظهارنامه دوره دوم ( فصل تابستان ) سال ۱۳۹۹)

0 10,130

هوفر

 دستورالعمل مورخ ۹/ ۷/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی در خصوص تسلیم اظهارنامه دوره دوم ( فصل تابستان ) سال ۱۳۹۹ منتشرشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.