حسابان وب

بخشنامه ۲۳۴/۲۸۹۷۰ مورخ ۹۹/۷/۱ (رفع ابهام در خصوص مالیات نقل و انتقال موضوع ١٨٧)

0 1,507
محل تبلیغ شما

رفع ابهام در خصوص مالیات نقل و انتقال موضوع ١٨٧ درباره دفاتر اسناد رسمی طی بخشنامه فوق تشریح شد.

پندار سیستم

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.