بخشنامه ۲۳۰/۲۸۹۷۸ مورخ ۹۹/۷/۱ (طرح ادعای مطالبه مالیات از غیر مودی در هیات های حل اختلاف مالیاتی / اجرای تبصره ماده ۱۵۷ و مطالبه مالیات از مودی واقعی)

0 455

هوفر

بخشنامه معاونت درآمد های مالیاتی در خصوص طرح ادعای مطالبه مالیات از غیر مودی در هیات های حل اختلاف مالیاتی / اجرای تبصره ماده ۱۵۷ و مطالبه مالیات از مودی واقعی منتشر شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.