بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۵۱۷ مورخ ۹۹/۷/۲(لزوم بررسی دقیق صورت حساب های مودیان به منظور مطالبه جریمه های موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتها)

0 937

هوفر

 لزوم بررسی دقیق صورت حساب های مودیان به منظور مطالبه جریمه های موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم طی بخشنامه سازمان امورمالیاتی تاکید شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.