بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۵۱۶ مورخ ۹۹/۶/۳۰ (رسیدگی به اطلاعیه های عملکرد سال ۱۳۹۳)

0 586

هوفر

دستورالعمل سازمان امور مالیاتی موضوع رسیدگی به اطلاعیه های عملکرد سال ۱۳۹۳ موجود در مخزن اطلاعات ادارات کل طی نامه شماره ۲۰۰/۹۹/۵۱۶ مورخ ۹۹/۰۶/۳۰ توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.