نرم افزارحسابداری صدگان

نظریه شماره ۷/۹۸/۲۰۰۳ مورخ ۹۹/۴/۲۳۰ (منظور از سود مورد انتظار چیست؟)

0 1,869

حسابداراپ

نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص سود مورد انتظار بدین شرح می باشد:

باتوجه به دستورالعمل اجرايي مشاركت مدني منظور از سود مورد انتظار ميزان سوددهي انجام قرار داد است.

پندار سیستم

 تسهیلات گیرنده مکلف است سود مورد انتظار قرارداد را به شرطی که بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نباشد پرداخت کند و در صورتی که مدعی تحقق کمتر از ان باشد، باید این امر را ثابت کند.
محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.