نرم افزارحسابداری صدگان

نامه شماره ۳۳۴۸۹/۳۱۴۸۸ مورخ ۹۹/۳/۲۷(پذیرش هزینه تنزیل اسناد خزانه اسلامی بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی)

0 3,218

حسابداراپ

معاون حقوقی رئیس جمهور ، پذیرش هزینه تنزیل اسناد خزانه اسلامی بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی راابلاغ کرد.

پندار سیستم

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.