نامه شماره ۲۳۲/۹۵۳۴ مورخ ۹۹/۶/۱۰ (اظهارنظر در مورد ماده ۱۵۷ ق م م و مرور زمان مالیاتی)

0 360

هوفر

اظهارنظر دفتر فنی و مدیریت ریسک در مورد ماده ۱۵۷ ق م م و مرور زمان مالیاتی بدین شرح می باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.