نرم افزارحسابداری صدگان

نامه شماره ۱۳۹۹/۱۴۰ مورخ ۹۹/۶/۱ دادستان کل کشور به وزیر اقتصاد در خصوص نحوه ارتباط ماموران مالیاتی با مودیان و آرای صادره توسط هیات های حل اختلاف مالیاتی

0 2,839

حسابداراپ

نامه دادستان کل کشور به وزیر اقتصاد آقای دژپسند مورخ ۱۳۹۹.۰۶.۰۱ در ارتباط با نحوه ارتباط ماموران مالیاتی با مودیان محترم و آرای صادره توسط هیات های حل اختلاف مالیاتی بدون توجه به مفاد ماده ۲۴۸ ق. م. م منتشر شد.

پندار سیستم

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.