نرم افزارحسابداری صدگان

درخواست پذیرش هزینه تنزیل اسناد خزانه به عنوان هزینه مالیاتی

0 1,313

حسابداراپ

معاون حقوقی رئیس جمهور پیشنهاد پذیرش هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی اعم از اسناد خزانه اسلامی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی را به کمیسیون اقتصاد دولت ارایه کرد.

پندار سیستم

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، معاون حقوقی رئیس جمهور به منظور رفع اختلاف موجود در رویه عملی آیین نامه بند (هـ) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور به دلیل عدم صراحت آیین نامه و عدم تعیین مبدأ زمانی درخصوص پذیرش هزینه تنزیل اسناد خزانه اسلامی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی، پیشنهاد نموده که هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر می شود، حداکثر معادل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار، جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب شود.

متن اطلاعیه پیشنهاد پذیرش هزینه تنزیل اسناد خزانه به عنوان هزینه مالیاتی

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.