دادنامه ۲۲۸۵ مورخ ۹۹/۶/۲(محکوم شدن تامین اجتماعی در موضوع اخذ مازاد بر ۶/۶% حق بیمه از پروژه های عمرانی)

0 576

هوفر

بموجب رای دیوان عدالت اداری ، اخذ مازاد بر ۶/۶% حق بیمه  از پروژه های عمرانی از پیمانکاران ابطال شد.

جهت دریافت متن کامل دادنامه اینجا کلیک کنید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.