حسابان وب

ثبتهای حسابداری مربوط به معاملات اوراق سلف موازی استاندارد

0 1,239
آکادمی محسن قاسمی

امروزه تأمین مالی یکی از دغدغهها و نیازهای روزافزون شرکتها میباشد. در راستای پاسخگویی به این نیاز، در سالهای اخیر ابزارهای مالی اسالمی مختلفی در بورسهای تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار طراحی گردیده است. یکی از این ابزارها، اوراق سلف موازی استاندارد میباشد که جهت بکارگیری در بورس کاالی ایران طراحی شده است.

فینتو

جهت دریافت متن کامل اینجا کلیک کنید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.