تصویب نامه ۶۹۵۷۸/ت ۵۷۸۰۱ مورخ ۲۳/۶/۹۹ (تعیین حق العمل فروش هر لیتر بنزین و نفت گاز با لحاظ مالیات بر ارزش افزوده )

0 892

هوفر

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۹۹/۰۶/۱۹ هیات وزیران درخصوص “تعیین حق العمل فروش هر لیتر بنزین و نفت گاز با لحاظ مالیات بر ارزش افزوده خدمات جایگاههای عرضه سوخت و حق تبخیر بنزین” طی نامه شماره ۶۹۵۸۷ مورخ ۹۹/۰۶/۲۳ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.