حسابان وب

تذکر سازمان امور مالیاتی در خصوص ارسال اظهارنامه اجاره املاک

0 1,263

حسابداراپ

اشخاص حقیقی دریافت کننده درآمد اجاره املاک مکلف اند اظهارنامه مالیاتی خود در نمونه ای که سازمان امور مالیاتی در دسترس قرار می دهد تنظیم و تا آخر شهریور ماه سالجاری از طریق سامانه مربوطه ارسال و مالیات متعلقه را پرداخت نمایند .

فینتو

برای اشخاص حقوقی دریافت کننده درآمد اجاره ، همان اظهارنامه موضوع ماده ۱۱۰ قانون .م.م ، کفایت داشته و مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی جداگانه نمی باشند.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.