بخشنامه ۹۹/۱۸۰۶۸۱ مورخ ۹۹/۶/۱۲ (الزام به نگهداری حداقل ۳ درصد از مانده سپردهای بانک‌ها در بازار سرمایه)

0 454

هوفر

بخشنامه شماره ۹۹/۱۸۰۶۸۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲; لزوم نگهداری حداقل معادل ۳ درصد از مانده کل سپردهای بانک‌ها و موسسات اعتباری به صورت اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه بدین شرح می باشد:

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.