بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۵۱۵ مورخ ۹۹/۶/۱۶ (چگونگی انتقال مانده بستانکاری مالیات و عوارض ارزش افزوده قطعی شده)

0 1,210

هوفر

 نحوه اقدام در خصوص چگونگی انتقال مانده بستانکاری مالیات و عوارض ارزش افزوده قطعی شده آخرین دوره مالیاتی قبل از انتقال پرونده از سامانه ارزش افزوده به سامانه سنیم طی بخشنامه سازمان امورمالیاتی تشریح شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.