نرم افزارحسابداری صدگان

واکنش هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی در زمینه ملاحظات حسابرسی مربوط به اثر کووید ۱۹

0 1,124

حسابداراپ

تام سیدنشتاین (TOM SEIDENSTEIN) رئیس هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی واطمینان بخشی (IAASB) گزارش رویدادهای جدید در زمینه پاسخ به کووید ۱۹ را منتشر کرده است.

پندار سیستم

سیدنشتاین در بخشهایی از این گزارش این گونه توضیح می دهد:
یک جزو اصلی از پاسخ هیئت به کووید ۱۹، توسعه مجموعه ای از منابع مربوط به حسابرسی ویژه کووید ۱۹ بوده است تا به ذینفعان خود و جامعه گسترده تر حسابداری در ناوبری به کارگیری استانداردهای بین المللی حسابرسی (ISAs) در شرایط کنونی کمک کنیم.
هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی از ماه مارس تاکنون شش «هشدار رویه حسابرسی کارشناسان» منتشر کرده است که به موضوعهای زیر می پردازد:
• عرصه های توجه در محیط حسابرسی در حال تحول با توجه به اثر کووید ۱۹
• تداوم فعالیت
• رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه
• گزارشگری حسابرس
• حسابرسی براوردهای حسابداری
• خدمات بررسی اجمالی در مورد اطلاعات مالی میان دوره ای
هیئت برای دسترسی آسانتر برای مخاطبین گسترده تر، یک صفحه جداگانه برای منابع کووید ۱۹ در مرکز اطلاع رسانی اینترنتی خود ایجاد کرده است. این صفحه نه تنها هشدارهای رویه حسابرسی کارشناسان مخصوص به موضوع را در خود جای می دهد، بلکه چندین عرصه سودمند دیگر شامل رهبری اندیشه ازجانب هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی، سمینارهای اینترنتی در باره موضوعهای مرتبط و پیوندهایی به دیگر منابع مربوط به کووید ۱۹ بر پایه اینترنت را نیز ارائه می کند.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.