نامه شماره ۲۳۵/۶۸۹۳ مورخ ۹۹/۴/۲۹ (مرحله هفتم اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده فارغ از میزان و حجم فعالیت)

0 2,232

هوفر

 نامه مورخ ۲۹/ ۴/ ۱۳۹۹ مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی عنوان شرکت … در خصوص ؛فراخوان کلیه اشخاص حقوقی در مرحله هفتم اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده فارغ از میزان و حجم فعالیت و نوع فعالیت ( البته به استثنای فعالیت های معاف ) بدین شرح می باشد:

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.