تصویبنامه ۵۳۲۵۵/ت ۵۷۶۵۴ ه مورخ ۹۹/۵/۱۴(فهرست کالاهای مشمول عوارض که مصرف آنها منجر به تولید پسماند می شود)

0 349

هوفر

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۹۹/۰۳/۲۱ هیات وزیران درخصوص “آیین نامه اجرایی بند و تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور” موضوع فهرست کالاهای مشمول عوارض که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می شود ، طی نامه شماره ۵۳۲۵۵ مورخ ۹۹/۰۵/۱۴ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

جهت دریافت متن کامل تصویب نامه اینجا کلیک کنید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.