تداوم مسئولیت امضاکنندگان چک و محرومیت آنان پس از خروج از شرکت

0 394

هوفر

مسئولیت وکیل یا نماینده امضاکننده چک تا زمان رفع سواثر از چک پابرجا بوده و (از خرداد ۹۷ به بعد) خروج آنها از شرکت تاثیری در رفع محرومیت های مذکور نخواهد داشت.

تبصره ۲ ماده ۵ مکرر بند ۳ ماده ۱۹ دستورالعمل حساب جاری را لغو و غیرقابل استناد کرده است لذا محرومیت نمودن مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت دارای چک برگشتی که چک را امضا نکرده اند، منتفی است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.