بخشنامه ۵۰۰۰/۹۹/۵۱۷ مورخ ۹۹/۵/۷(تاييد اشتغال با توجه به اعلام كارفرما به دوركاري كارگران كارگاهها در زمان مراجعه بازرسان کارگاهی)

0 1,498

هوفر

دستورالعمل شماره ۵۰۰۰/۹۹/۵۱۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ سازمان تامین اجتماعی در خصوص تاييد اشتغال با توجه به اعلام كارفرما به دوركاري كارگران كارگاهها در زمان مراجعه بازرسان کارگاهی منتشر شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.