بخشنامه ۲۳۵/۸۶۶۴ مورخ ۹۹/۵/۲۵ (گروه بندی مودیان بر اساس حجم فعالیت/ انتقال به محل جدید و شروع فعالیت در محل جدید)

0 465

هوفر

 اظهارنظر دفتر حسابرسی مالیاتی در خصوص گروه بندی مودیان بر اساس حجم فعالیت/ انتقال به محل جدید و شروع فعالیت در محل جدید به عنوان سال اول فعالیت تلقی می‌شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.