بخشنامه ۲۳۰/۲۱۸۵۵ مورخ ۹۹/۵/۲۲(بهره مندی صاحبان مشاغل شراکتی که طی سال ۹۸ شرکای آنها تغییر ننموده است)

0 424

هوفر

 ابلاغیه مورخ ۲۲/ ۵/ ۱۳۹۹ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی در خصوص ؛بهره مندی صاحبان مشاغل شراکتی که طی سال ۹۸ شرکای آنها تغییر ننموده است از مفاد دستورالعمل مورخ ۱۱/ ۵/ ۱۳۹۹ موضوع تعیین مالیات مقطوع در صورت انطباق شرایط خود با شروط تعلیم شده در دستورالعمل ، ابلاغ شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.