بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۴۳ مورخ ۹۹/۴/۲۱(درآمد ناشی از سرمایه گذاری های بخش خصوصی وتعاونی در قراردادهای مشارکت)

0 910

هوفر

بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص ابلاغ حکم مالیاتی آیین نامه اجرایی تبصره ۱۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور طی نامه شماره ۲۰۰/۹۹/۴۳ مورخ ۹۹/۰۴/۲۱ توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.