بخشنامه مورخ ۹۹/۵/۲۲ (ترتیبات اقدامات اجرایی برای اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۹۸ ق. م. م)

0 543

هوفر

ترتیبات اقدامات اجرایی برای اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۹۸ ق. م. م توسط سازمان امورمالیاتی اعلام شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.