پرداخت حق بیمه بر اساس روزهای  کارکرد واقعی 

0 3,363

هوفر

طبق مواد ۲۸ ، ۳۲ و ۳۹ قانون تامین اجتماعی و آیین نامه اجرایی ماده ۳۹ آن قانون، تمامی کارفرمایانی که کارگر یا کارمند مشمول قانون تامین اجتماعی در استخدام یا در اختیار دارند، صرفنظر از نوع قرارداد کار و ترتیب استخدام و نحوه پرداخت مزد یا حقوق، موظفند صورت مزد و حقوق و مزایای کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تامین اجتماعی  ارسال کنند.

با توجه به اینکه تعهدات سازمان تأمین اجتماعی بر اساس روزهای کارکرد بیمه شده است، از این رو لازم است بمنظور رعایت دقیق قوانین و مقررات لیست و حق بیمه کارکنان بر اساس روزهای کارکرد واقعی و فارغ از ساعات کارکرد با رعایت دستمزد مربوطه تنظیم و به سازمان ارسال و پرداخت شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.